ข้อมูล ทั่วไปเกี่ยวกับ สนามกอล์ฟ
อัพเดทล่าสุด :
ที่อยู่ :
จังหวัด :
เบอร์โทรศัพท์ :
โทรสาร :
เว็บไซต์ :
วันหยุดทำการ :
แผนที่ :
ที่มา :
หมายเหตุ :
ข้อมูล ทางด้านเทคนิค สนามกอล์ฟ
ผู้ออกแบบสนาม :
ชนิดของหญ้า :
เปิดครั้งแรก :
จำนวนหลุม :
พาร์ :
เลย์เอาท์ :
Score card :
กรีนฟี :
วันธรรมดา สำหรับสมาชิก บาท
บุคคลทั่วไป บาท
วันหยุด สำหรับสมาชิก บาท
บุคคลทั่วไป บาท
ราคาน้ำ :
ราคาอื่นๆ :
ค่าแคทดี้ :
ค่าเช่ารถกอล์ฟ :
ค้าเช่าอุปกรณ์ :
ชุดเหล็ก        บาท
รองเท้ากอล์ฟ        บาท
ร่มกอล์ฟ        บาท
ค่าเช่าอื่นๆ :
สิ่งอำนวยความสะดวก :
อาหาร :
บัตรเครดิต :
ระยะหลุม :

รูปสนามกอล์ฟ


กอล์ฟทิป